Konsulent innen kvalitative metoder og mystery shopping

Respons Analyse søker en konsulent med ansvar for kvalitative undersøkelser og mystery shopping.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av gjensalg og mersalg mot eksisterende kundeportefølje, samt innsalg mot nye kunder, og videre prosjektledelse og gjennomføring av analyse og rapportering. Overfor egne kunder – og for å avlaste organisasjonen for øvrig – kan det også være aktuelt å håndtere kvantitative prosjekter.

Når det gjelder mystery shopping vil presentasjoner av resultater og salgsopplæring for butikkansatte være viktige arbeidsoppgaver.

Du må ha en vinnende og tillitsskapende personlighet. Du må videre være strukturert og fleksibel for å sikre optimal prosjektgjennomføring til avtalt tid, og må kunne formulere deg meget godt både muntlig og skriftlig. Det er høyst nødvendig å tåle å arbeide under press på grunn av tidsfrister, samt å takle arbeid med flere prosjekter samtidig. Du må dessuten stortrives med kundedialog og kundeoppfølging - og om du i tillegg trives med oppsøkende salg, er det svært gunstig.

Det kreves at du har praktisk erfaring fra kvalitative metoder (fokusgrupper og dybdeintervjuer) og vi ser helst at du også har erfaring med online fokusgrupper. Har du videre hatt ansvaret for å håndtere videooverføringer og simultanoversettelser, er det positivt.

Ditt arbeidssted vil være i Oslo-avdelingen. Vi har et svært trivelig arbeidsmiljø som det er lett å finne seg til rette i. Våre lyse og fine lokaler er sentralt plassert i Storgaten 33B (overfor Gunerius), hvor vi sitter i åpent landskap. Det er veldig hyggelig, men det krever at man takler å jobbe med litt liv og røre rundt seg!

Tiltredelse medio august, men det kan være aktuelt med tiltredelse på et tidligere tidspunkt dersom det er mulig. Lønn etter nærmere avtale.

*
 
*
 
*
 
 
*
 
 
*
 
 
Page rendered: 11.02.2016 20:02:37
OXX.Authorization.User.Username: anonymRespons (NO)